top of page

REVITALIZACE ŠPEJCHARU V TŘEBONI
V CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ

ATOS LS 2012/2013

Ateliér Kohout-Tichý

POPIS ZADÁNÍ:
Revitalizace schwarzenbergského špejcharuna okraji Třeboně, v přímém kontaktu s krajinou rybníků. Stavba v návaznosti
na Zlatou stoku a rybník Svět. Propojení s CENTREM města? SOUČASNÉ UMĚNÍ -další možnost rozvoje turistického ruchu ve městě.


MOJE ŘEŠENÍ:
ŽIVOT V DOMĚ = ŽIVOT VE MĚSTĚ
Využití pro špejchar jsem nalezl v komunitním bydlení pro umělce. Umělci zde žijí a pracují společně pod jednou střechou,tím se vytváří ojedinělá atmosféra,která
přitahuje další umělce i příznivce umění z celé Evropy. Koncept je založený na přísném oddělení soukromých a komunitních
prostorů. Stavbu doplňuje kontejnerová galerie jako možnost dalšího kreativního
vyžití a vystavování umělci.

bottom of page