press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Metropolitní třídy

Ve polupráci s :Lucie Červená, Jaroslav DědičKateřina Hodková, Josef Knotek, Štěpán Matějka

 

ZS 2016 FA ČVUT – Ateliér 1+XX Romana Kouckého

celé portfolio

 

 

Metropolitní třída, páteř města, výkladní skříní, místo nejintenzivnějšího pohybu. Naší ikonou je Champs-Élysées, 2 × 5 jízdních pruhů, chodníky, obchody, stromořadí, není pochyb o její kráse.

 

Magistrála a severní diametr jako celoměstsky významné trasy. 2 × 20 km, vedoucí od severu k jihu, od východu na západ. První je mediální celebritou, druhá je v pozadí zájmu. V mnohém jsou si protikladem, v lecčem si jsou podobné. Symbolicky se kříží ve středu holešovického meandru. Musí držet Prahu po hromadě, ne ji rozdělovat.

 

Severní diametr. Historicky vznikající, dnes nejasně definovaný. Kde začíná a končí? Kudy vede? Z letiště na letiště, od východu na západ. Symetricky. Z Černého mostu k Divoké Šárce. Hlavní témata – celistvost a zdůraznění významu.

 

Severojižní magistrála. S Vltavou jediné kontinuální severojižní propojení Prahy. Vede samým centrem Prahy, doslova „pod vocasem“. Dnes dopravní bariéra, dálnice skrz město, nuceně trpěný šrám. Hledáme její začlenění a propojení s městem.

 

Náš přístup. Rovnováha, ulice není silnice, nejde pouze o auta. Vždyť stále platí základní: bezpečí, komunikace, reprezentace. Vytváříme scénář změn. Ulici tvoří domy, proto navrhujeme možnosti dostavění. Dále pracujeme s uličním profilem, linkami MHD a kompozicí veřejných prostorů přiléhajících k těmto třídám. Nastiňujeme regulaci jednotlivých prvků.

 

Vždyť všichni chceme:
Projet skrz Prahu za půl hodiny.
Dát si kávu v klídku na Legerce.
Na ples do Opery tramvají.
Spatřit na 5. května přechod.