press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Diplomová práce

Pražské transferium–Hlavní nádraží–Masarykovo nádraží–Florenc

ZS 2016-2017

Ateliér Koucký

celé portfolio

Hlavní nádraží, založené 1871 jako Nádraží císaře Františka Josefa, je jedna z nejdynamičtěji se proměňujících míst v metropoli. Již roku 1909 byla původní novorenesanční odbavovací hala , nahrazena secesní budovou podle návrhu
Josefa Fanty. Každé století zde hrdě vložilo novou vrstvu odrážející potřeby doby. Století XIX. nádraží založilo a přestavělo, století XX. vložilo vrstvu nové
odbavovací haly, metra a severojižní magistrály podle návrhu Josefa Dandy, Jana Bočana, Julie Trnkové a Aleny a Jana Šrámkových. Obdobně i XX+1 století by zde mělo hrdě promítnout své potřeby. Jaké to jsou? Například pevnější propojení nádraží s městem nebo efektivnější využití potenciálu jednoho z nejlépe dostupných míst vlasti. Kdy by to mělo být? 1909 – 1979 – 2049!! Kam
vložit? Století XX. jest pod úrovní kolejiště, století XX+1. tedy nad kolejiště!!