top of page

Diplomová práce

Pražské transferium–Hlavní nádraží–Masarykovo nádraží–Florenc

ZS 2016-2017

Ateliér Koucký

celé portfolio

Hlavní nádraží, založené 1871 jako Nádraží císaře Františka Josefa, je jedna z nejdynamičtěji se proměňujících míst v metropoli. Již roku 1909 byla původní novorenesanční odbavovací hala , nahrazena secesní budovou podle návrhu
Josefa Fanty. Každé století zde hrdě vložilo novou vrstvu odrážející potřeby doby. Století XIX. nádraží založilo a přestavělo, století XX. vložilo vrstvu nové
odbavovací haly, metra a severojižní magistrály podle návrhu Josefa Dandy, Jana Bočana, Julie Trnkové a Aleny a Jana Šrámkových. Obdobně i XX+1 století by zde mělo hrdě promítnout své potřeby. Jaké to jsou? Například pevnější propojení nádraží s městem nebo efektivnější využití potenciálu jednoho z nejlépe dostupných míst vlasti. Kdy by to mělo být? 1909 – 1979 – 2049!! Kam
vložit? Století XX. jest pod úrovní kolejiště, století XX+1. tedy nad kolejiště!!

bottom of page