top of page

Bytový dům Jičín, Raisova ulice
CESTIČKA K DOMOVU

KONTEXT
Komerční projekt na maloměstě.
Architektonická periferie.
Jasně definovaný stavební program,
Hlavní rozhodovací kritérium ….
Finanční umírněnost!
Kde hledat příběh domu, přidanou hodnotu architekta?
Srozumitelné a čisté půdorysy,
Parkování s přidanou hodnotou domovní terasy.
Jsou to dostatečně nosné argumenty?
Kontextem tohoto domu je jméno ulice,
Do níž se dům dívá.
Jméno, v němž se odráží kulturní dějiny region.
Jméno je reprezentováno básní.
Báseň odkazuje na barvu.
Barva je motiv hlavních komunikačních prostor domu.
Prostor dříve reprezentativních, v současnosti opomíjených
Báseň provází náhodného kolemjdoucího i obyvatele.
Cestička k domovu
Karel Václav Rais
Cestička k domovu
známě se vine.
Hezčí je krásnější
než všecky jiné.
Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.
A kdybych na světe
bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.
A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval.

bottom of page