top of page

Bakalářská práce

Komenského náměstí

Říčany

spolupráce s Nikol Karabcovou

 LS 2013/2014

Ateliér Kohout-Tichý

celé portfolio

Hledání podoby náměstí na místě, které se tak dnes pouze jmenuje.


URBANISTICKÝ KONCEPT: Náměstí jsme definovali jako hmotu domů mezi gymnáziem a bytovým domem “2000” , které vymezují prostor náměstí. Uvnitř tohoto prostoru jsou umístěné další budovy, které vytvářejí mezi sebou jednotlivé, jasně srozumitelné a měřítkem drobnější prostory. Na velkém náměstí tak vzniká pravé “kamenné” náměstí se sochou, volnočasový prostor pro aktivní využívání seniory, park a celé náměstí uzavírá
plácek s kavárnou komunitního centra. Tento koncept nazýváme “KRABIČKA S KORÁLKY”

 

STAVEBNÍ KONCEPT: Hmotu náměstí vymezujeme obytným souborem s mateřskou školkou a do náměstí stavíme komunitní centrum.


OBYTNÝ SOUBOR: Kombinuje bytovou zástavbu s rodinnými domy. Je rozdělen na dvě menší části, které odpovídají společensko-sociálnímu konceptu bydlení.
Soubor je doplněn polootevřenými garážemi zapuštěnými do svahu pozemku. Fasádo do náměstí je reprezentativní s plechovým ostěním oken, do vnitrobloku jsou orientované balkony.

 

ŠKOLKA: Je umístěna v bezpečném nitru bloku. Navrhnuta je jako zapuštěná stavba se zelenou střechou, která vytváří charakter vnitrobloku.
 

KOMUNITNÍ CENTRUM: Je vloženo do hmoty vymezující náměstí. Mělo by se stát společenským centrem lokality.
Je v něm umístěn přednáškový sál, kavárna a chráněné dílny.

bottom of page