náměstí
náměstí
press to zoom
vnitroblok
vnitroblok
press to zoom
model
model
press to zoom
model
model
press to zoom
situace širších vztahů
situace širších vztahů
press to zoom
situace obytného souboru
situace obytného souboru
press to zoom
Bytový soubor
Bytový soubor
press to zoom
Bytový soubor
Bytový soubor
press to zoom
Bytový soubor
Bytový soubor
press to zoom
Bytový soubor
Bytový soubor
press to zoom

Bakalářská práce

Komenského náměstí

Říčany

spolupráce s Nikol Karabcovou

 LS 2013/2014

Ateliér Kohout-Tichý

celé portfolio

Hledání podoby náměstí na místě, které se tak dnes pouze jmenuje.


URBANISTICKÝ KONCEPT: Náměstí jsme definovali jako hmotu domů mezi gymnáziem a bytovým domem “2000” , které vymezují prostor náměstí. Uvnitř tohoto prostoru jsou umístěné další budovy, které vytvářejí mezi sebou jednotlivé, jasně srozumitelné a měřítkem drobnější prostory. Na velkém náměstí tak vzniká pravé “kamenné” náměstí se sochou, volnočasový prostor pro aktivní využívání seniory, park a celé náměstí uzavírá
plácek s kavárnou komunitního centra. Tento koncept nazýváme “KRABIČKA S KORÁLKY”

 

STAVEBNÍ KONCEPT: Hmotu náměstí vymezujeme obytným souborem s mateřskou školkou a do náměstí stavíme komunitní centrum.


OBYTNÝ SOUBOR: Kombinuje bytovou zástavbu s rodinnými domy. Je rozdělen na dvě menší části, které odpovídají společensko-sociálnímu konceptu bydlení.
Soubor je doplněn polootevřenými garážemi zapuštěnými do svahu pozemku. Fasádo do náměstí je reprezentativní s plechovým ostěním oken, do vnitrobloku jsou orientované balkony.

 

ŠKOLKA: Je umístěna v bezpečném nitru bloku. Navrhnuta je jako zapuštěná stavba se zelenou střechou, která vytváří charakter vnitrobloku.
 

KOMUNITNÍ CENTRUM: Je vloženo do hmoty vymezující náměstí. Mělo by se stát společenským centrem lokality.
Je v něm umístěn přednáškový sál, kavárna a chráněné dílny.